Regulamin Serwisu

 1. Odbiór sprzętu jest możliwy na podstawie pokwitowania przyjęcia sprzętu do serwisu. W przypadku zagubienia pokwitowania konieczne będzie okazania dowodu osobistego
 2. Klient jest informowany telefonicznie o kosztach naprawy, w przypadku rezygnacji ponosi koszt diagnozy w wysokości 50zł.
 3. Serwis zastrzega sobie prawo do zwrotu nienaprawionego sprzętu z przyczyn niezależnych od niego np. brak elementów zamiennych.
 4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych klienta zapisanych na dyskach twardych, pamięci telefonu lub innych nośnikach pamięci. Jednocześnie Klient oświadcza, że jest właścicielem programów zawartych na nośnikach danych. Klient dostarczający sprzęt do serwisu jest do sporządzenia kopii zapasowej danych przechowywanej w pamięci. Serwis nie odpowiada za dane zawarte w pamięci urządzeń.
 5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dane i programy przechowywane przez klientów.
 6. Czas naprawy uwarunkowany jest dostępnością odpowiednich części oryginalnych bądź zamienników i przeciętnie nie przekracza 10 dni roboczych
 7. Czas gwarancji na nowe wymienione elementy jest identyczny z gwarancją producenta.
 8. Po upływie 90 dni od telefonu z informacją o zakończonej naprawie, nieodebrany z serwisu sprzęt ulega przepadkowi i jest uznawany jako porzucony przez właściciela w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego, oraz na podstawie art. 181 Kodeksu Cywilnego, serwis nabywa prawo jego własności przez objęcie w posiadanie samoistne.
 9. W przypadku wymiany części na nowe, klient odbiera wymienione (zepsute/zużyte) podzespoły.
 10. Klient jest zobowiązany do dokładnego zapoznania się z regulaminem serwisu. Pozostawienie sprzętu w serwisie oznacza akceptację regulaminu.
 11. Serwis udziela klientowi 3 miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę. Gwarancja nie obejmuje urządzeń noszących ślady uszkodzeń mechanicznych, zalania i ingerencji osób do tego nie uprawnionych.